Αγώνες Dragracing 2004

 

1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004

1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004
1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004 1ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: Τρίπολη 23-24 Μαϊου 2004

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
10,875
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
10,995
216,78km/h
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
11,178
212,68km/h
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10,560
226,17km/h
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11,622
157,58 km/h
 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
9,418
249,16km/h
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
11,844
212,00 km/h
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
12,126
208,07 km/h
 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10,167
229,01 km/h
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10,543
227,94 km/h
 ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
17,182
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
12,456
 ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11,341

 

2ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 19-20 Μαϊου 2004

2ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 19-20 Μαϊου 2004

2ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 19-20 Μαϊου 2004

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
8,990
234,87km/h
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10,435
235,14
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
12,316
216,15
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
9,697
264,25km/h
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9,869
235,31 km/h
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
12,397
210,43 km/h
1ος ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
9,773
242,38 km/h
1ος ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11,652
232,98 km/h
2ος ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
8,916
237,28 km/h
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3η ΘΕΣΗ

 

3ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 11-12 Σεπτεμβρίου 2004

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΧΡΟΝΟΣ: 9,939 sec ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ: 250,83km/h
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΧΡΟΝΟΣ: 8,631 sec ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ: 264,25km/h
1ος ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΧΡΟΝΟΣ: 9,166 sec ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ: 264,25km/h
2ος ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΧΡΟΝΟΣ: 8,696 sec ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ: 253,28 km/h
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OPEN
ΧΡΟΝΟΣ: 9,150 sec ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ: 252,08 km/h
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3η ΘΕΣΗ

 

4ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 30-31 Οκτωβρίου 2004

ΧΡΟΝΟΣ: 8,324 sec

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ: 258,91 km/h

4ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 30-31 Οκτωβρίου 2004 4ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 30-31 Οκτωβρίου 2004 4ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 30-31 Οκτωβρίου 2004 4ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 30-31 Οκτωβρίου 2004

 

5ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 20-21 Νοεμβρίου 2004

ΧΡΟΝΟΣ: 8,350 sec

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ: 267,91 km/h

5ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 20-21 Νοεμβρίου 2004  5ος ΑΓΩΝΑΣ DRAGSTER 2004: ΣΕΡΡΕΣ 20-21 Νοεμβρίου 2004

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 2005 3η ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ POWER HOUSE

Η απονομή γιά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Dragster 2005. 3η θέση για το Power House Engineering. Στην φωτό ο οδηγός αγωνιζόμενος γιά το Power House Engineering Κώστας Μηχαηλίδης
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 2005 3η ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ POWER HOUSE

MotoGp newsbadge

Copyright by Power House Engineering 2011. All rights reserved.